ER DIT BARN SÆRLIGT SENSITIV?

Jeg bidrager til en artikel om særligt sensitive børn på Feminas web-site MAMA.
Du kan læse artiklen her.

Vil du vide mere holder jeg foredraget Sensitive børns trivsel. Det er i Aarhus den 12. april.
Arrangør og tilmelding FOF, Aarhus. Klik her.