ER DIT BARN SÆRLIGT SENSITIV?

Jeg bidrager til en artikel om særligt sensitive børn på Feminas web-site MAMA.
Du kan læse artiklen her.