Både mænd og kvinder

Både mænd og kvinder, kan have det narcissistiske træk i personligheden. Undersøgelser peger på, at der er flest mænd.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, har offentliggjort den første danske undersøgelse om psykisk vold.
Ifølge rapporten, der er baseret på data fra et tilfældigt udsnit af 20.000 voksne danskere, har knap fire ud af 100 kvinder inden for et år været udsat for psykisk vold fra en partner. Det samme gælder godt én ud af 100 mænd.

Det er mange – og måske er der mange skyggetal, fordi det er så vanskeligt at gennemskue og forklare den psykiske vold, og man kan selv være uvidende om, hvad der er årsag til, at man har det så skidt i sit forhold.