Mere sensitiv med alderen?

Jeg bliver ofte spurgt, om man bliver mere sensitiv med alderen.
Jeg ved det ikke med bestemthed. Jeg tror det ikke. Men det kan helt sikkert mærkes som om.

Det sensitive karaktertræk er en biologisk forskel i nervesystemet, som vi har med os hele livet. Det betyder, at vi lægger mærke til mere og tager indtryk, stimuli og stemninger dybere ind, og hjernen bearbejder indtrykkene mere detaljeret og mere nuanceret, og vi reflekterer mere over tingene.
Vi har derfor mere at forholde os til end flertallet og har brug for mere tid til at bearbejde og integrere indtrykkene.

Begyndende i alderen 45+ og senest når vi kommer i 50 års alderen, begynder kræfterne at svinde, og overskuddet bliver gradvist mindre – måske ubemærket i begyndelsen; men senere, for de fleste omkring det tidspunkt, hvor vi fylder 60 år, er det mere end tydeligt, at der er sket en forandring i energiniveauet, i kroppen og i tankerne.

Men vanerne forbliver ofte de samme.

Det tager tid at indse, at vi ikke længere har overskud til at leve og gøre, som vi plejer. Det tager tid at indse, at vi har brug for flere pauser, at vi har bedst af at gøre én ting af gangen, og har behov for mere tid til at restituere.

Hvis ikke vi accepterer og imødekommer forandringerne og forstår at finde nye måder og vaner til at mestre sensitiviteten, bruger vi flere kræfter, end vi har. Det betyder, at vi bliver mere og mere overstimulerede og udmattede – og sensitive.

Med alderen bliver det mere end tydeligt, at vores velbefindende, fornemmelsen af robusthed og vores sociale kompetencer i høj grad afhænger af vores evne til at tage godt vare på sensitiviteten.