Værdiafklaring

En værdiafklaring er en personlig samtale og et af coachingens effektive værktøjer, der støtter dig i at leve det liv, du gerne vil og i overensstemmelse med, hvem du er nu og gerne vil være i fremtiden.

En værdiafklaring giver dig en enestående mulighed for at afklare dine personlige værdier – privat eller på job. Værdiafklaringen er også en formidabel metode i forberedelserne til store omlægninger i livet – fx når du går på pension.

Når du kender dine personlige værdier, kan du bevidst vælge og vælge fra og fokusere på dét, der betyder noget for dig. Det giver overskud og glæde samt retning og mening i livet.

Mange mennesker har store forventninger til sig selv og kan have vanskeligt ved at vælge og vanskeligt ved at sætte grænser og stå ved sig selv.
En værdiafklaring giver fokus på det væsentligste, og det bliver nemmere at sige ja og nej og være tilpas med sine beslutninger, fordi man kender hensigten og ved hvorfor.

PRIS
Varighed ca. 2 til 2½ time.

Pris 1.900,- kr.

For nogen kan 2 til 2½ time forekomme som lang tid at koncentrere sig. Det viser sig, at det er ikke noget problem.

Særligt sensitive mennesker har en formidabel evne til at fordybe sig og koncentrere sig. Det viser sig, at den fordybelse og koncentration, der er i en samtale som denne, er meget inspirerende. Jeg skriver det væsentligste ned, og du får notaterne med hjem.