Foredrag

Jeg har i mange år holdt mange, meget velbesøgte foredrag om mindfulness og om det sensitive karaktertræk rundt i hele Danmark samt i Norge.
Nu har jeg kastet mig over et nyt og interessant emne – Det narcissistiske personlighedstræk med særligt fokus på narcissister i parforholdet.

Læs om mine foredrag herunder og klik på KALENDER for at se, hvor jeg holder offentlige foredrag.

Du er velkommen til at ringe, hvis du er interesseret i at arrangere et foredrag.
Ønsker du, at jeg skal komme i dit område med foredrag, kan du også kontakte dit lokale bibliotek, aftenskolen eller din fagforening. Måske de vil arrangere et foredrag. Jeg kommer gerne.

FORELSKET I EN NARCISSIST? NYT
SENSITIVE KVINDER I PLUSALDEREN 45+ 
SENSITIVE MENNESKER
DET SENSITIVE BARN
SENSITIVE MENNESKER PÅ ARBEJDSPLADSEN
MINDFULNESS I TEORI OG PRAKSIS

FEEDBACK
Tusinde tak for et blændende klart, indholdsrigt og spændende foredrag på Psykoterapeutisk Institut. Det var ualmindelig spændende at høre dig; du er ret dygtig til at formidle dit budskab. Finn

FORELSKET I EN NARCISSIST? NYT
Er du en af de mange, der lever tæt på en narcissist, eller kender du een, der gør? Så er foredraget noget for dig.

Narcissisten kan være vanskelig at gennemskue, det er som om han har to personligheder. Han kan være venlig og intelligent og fungere godt udadtil. Men når man lærer narcissisten at kende, opdager man, at han har en dybt problematisk adfærd med manipulation og løgne. Han har ingen empati, ingen forståelse eller respekt for andres grænser og behov, og han ødelægger den kvinde, der kommer tæt på.

Både mænd og kvinder, kan have det narcissistiske træk i personligheden. Her er der primært fokus på den narcissistiske mand i parforholdet, men du vil også kunne genkende den narcissistiske kvinde og narcissisten i familien eller på arbejdspladsen.

Kom og hør, hvad der kendetegner en narcissist, og hvad det gør ved den kvinde, der er tæt på, og hør hvordan man kan komme fri af forholdet med selvværdet og værdigheden i behold. Foredraget henvender sig også til pårørende og fagfolk, der har kendskab til forhold, hvor narcissisme er indblandet.

Få svar på spørgsmålene:
Er vi ikke allesammen narcissister?
Hvordan genkender man den skadelige narcissist?
Hvordan gennemskuer man narcissistens kommunikationsform, som manipulerer, forvirrer og vildleder?
Hvorfor er det så nemt at blive forelsket i en narcissist?
Hvad gør det ved en kvinde, der er lever i et usundt forhold med en narcissist?
Hvordan kommer man fri af forholdet med selvværdet og værdigheden i behold?
Hvad kan man gøre, hvis man vælger at blive i forholdet?
Er sensitive kvinder i særlig grad udsatte for at forelske sig i en narcissist?
Hvad kan man som pårørende gøre for at hjælpe en person, der lever i et usundt forhold med en narcissist?

Resumé fra foredraget

SENSITIVE KVINDER I PLUSALDEREN – 45+
Mænd er også velkommne
I dag lever vi 30 år længere end vores oldeforældre. Det vil sige, at de fleste mennesker har mange gode og aktive år i plusalderen.

Mange spørger, om man bliver mere sensitiv med alderen. Det gør man ikke, men det kan synes som om, fordi man i 45+ alderen ikke længere har det samme overskud og kræfter til at overkomme det samme som tidligere. Samtidig er plusalderen den alder, hvor man står over for de største forandringer i livet. Der opstår et behov for at ændre sit fokus, sine værdier og prioriteringer.

Det er en stor livsomvæltning at blive ældre og på et tidspunkt forlade arbejdsmarkedet. Alligevel er det en livsfase, vi taler meget lidt om. Man står ofte alene med spørgsmålet om, hvad man vil bruge denne livsfase til.
For at undgå at man mister humøret, bliver skuffet eller ensom er nødvendigt at forberede sig på de ændringer, der uundgåeligt sker i plusalderen.

Kom og få inspiration samt værktøjer til at afklare, hvordan du ønsker at leve dit liv i plusaldern? Hvad kan du gøre for at bevare glæden, humøret og overskuddet, som den sensitive kvinde, du er eller bliver i plusalderen?
Foredraget henvender sig til sensitive kvinder i alderen 45+, og deres mænd – de er også velkomne.

Resumé fra foredraget

SENSITIVE MENNESKER
Hos sensitive mennesker er nervesystemet mere fintfølende, og indtryk, stimuli og stemninger opleves stærkere og bearbejdes dybere end hos flertallet. Det sensitive karaktertræk indeholder potentialet til at leve et godt og meningsfyldt liv fyldt med glæde og kærlighed. Men for sensitive mennesker kan det være en udfordring, at man hurtigere føler sig overstimuleret, udmattet og stresset – i en sådan grad, at det går ud over livskvaliteten og humøret.

Kom og få en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at være særligt sensitiv. Du får enkle og konkrete redskaber til, hvordan du skaber de bedste betingelser for sensitiviteten og et meningsfyldt liv med glæde, overskud og balance.
Foredraget henvender sig til mennesker, der måske genkender det særligt senstive karaktertræk i sig selv samt til mennesker, der ønsker at blive klogere på særligt sensitive mennesker.

Resumé fra foredraget

SENSITIVE BØRNS TRIVSEL
Antallet af børn, der viser tegn på stress er stigende, og det er vigtigt at sætte ind overfor.
Det gælder alle børn. Men sensitive børn er i særlig grad udsatte for at udvikle stress.

Hos det sensitive barn er nervesystemet mere fintfølende. Barnet registrerer og indoptager flere indtryk og stemninger, og det bearbejder indtrykkene mere nuanceret og mere detaljeret. Barnet har mere at forholde sig til end flertallet. Det betyder, at det sensitive barn er mere disponeret for at føle sig overstimuleret og stresset, fordi der ganske enkelt skal mindre til, før det sker.
Der hører mange særdeles positive egenskaber med til at være sensitiv, når man forstår at forebygge og håndtere overstimulering og stress.

Kom og få en grundig forståelse for, hvad det vil sige at være et sensitivt barn. Du får konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan skabe de bedste betingelser for det sensitive barns trivsel i dagligdagen.
Foredraget henvender sig til fagpersoner og til forældre til sensitive børn samt til sensitive voksne, der ønsker at få en større forståelse af sig selv som barn.

Resumé fra foredraget

SENSITIVE MENNESKER PÅ ARBEJDSPLADSEN
Det kan være en udfordring for sensitive mennesker at finde sig til rette og trives godt på arbejdspladsen. Den største udfordring er, at man oftere og hurtigere end flertallet bliver overstimuleret, udmattet og stresset.

Sensitive mennesker har potentielt mange og særdeles gode kvaliteter, der er brug for på arbejdspladsen. Men det er vigtigt, at man formår at forebygge og håndtere overstimulering for at trives og for at præstere optimalt.
Ansvaret for det gode arbejdsmiljø ligger på flere niveauer, men der er også meget, man selv kan gøre. Kom og få konkrete råd og vejledning til, hvordan du bedst kan tage vare på sig selv og tilgodese dine behov og dine grænser, med hensigten at bevare glæde og overskuddet på jobbet.

Resumé fra foredraget

MINDFULNESS – i teori og praksis
Mindfulness handler om at skabe fuld opmærksomhed og nærvær i øjeblikket – det giver ro i tanker og følelse. Når vi ikke er opmærksomme, styrter vi af sted på autopiloten. Det betyder, at krav, tanker og følelser styrer vores liv – vi føler os stressede og mister glæden. Mindfulness er en enkel og effektivt metode til at til at bryde de negative handle- og tankemønstre, og forskningen har påvist, at metoden effektivt og vedvarende reducerer stress og fornemmelsen af være presset. Mindfulness er ikke blot en teknik, det er også en livsholdning og et godt grundlag for at have det godt med dig selv og med andre mennesker.
Mindfulness er i virkeligheden så enkel, at man skulle tro det var løgn. Kom og lær enkle og effektive mindfulness øvelser, du kan praktisere i din dagligdag.

Resumé fra foredraget

Se her hvor jeg holder foredrag – Kalender