PRIVATPOLITIK hos www.moeberg.dk

Behandling af personoplysninger hos Susanne Møberg www.moeberg.dk
Den 24. maj 2018

Dataansvarlig
Susanne Møberg er ene-ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager.

Jeg indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder.

Kontaktoplysninger:

Susanne Møberg
Emiliedalsvej 135,
8270 Højbjerg.

CVR-nr.: 14 93 49 87

Telefon: 40 35 66 60.

Email: s@moeberg.dk

Personoplysninger
Jeg behandler følgende personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse – i nogle tilfælde alder.

Behandling af dine personoplysninger
Jeg behandler personoplysninger til bestemte formål og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Til hvilke formål
Jeg indsamler personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, forsendelser til kunder i min webshop, oplysninger om mine coachingklienter samt korrespondancen med kunder og klienter, der henvender sig på sms og mail.

Her indsamler jeg oplysninger
Jeg modtager udelukkende personoplysningerne fra dig selv – Jeg bruger ikke cookies og indhenter ikke oplysninger om din ip-adresse, og jeg videregiver ikke personoplysningerne til tredjemand.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Jeg opbevarer dine personoplysninger til mine nyhedsbreve indtil du selv beder om, at jeg sletter dem.
Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger hos mig og afmelde modtagelsen nyhedsbreve.
Du kan nemt selv slette dine oplysninger direkte på nyhedsbrevene eller på www.moeberg.dk – eller ved at give mig besked på s@moeberg.dk

Personoplysninger ved andre formål end nyhedsbreve slettes efter 6 måneder, når det ikke længere er relevant at opbevare oplysningerne –  eller tidligere, hvis du beder mig om det.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til sletning
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger vil det ske så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken
Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på min hjemmeside:
www.moeberg.dk
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.