Værdiafklaring

En værdiafklaring er en personlig samtale, der giver dig mulighed for at afklare dine personlige værdier – privat eller på job. Det er et af coachingens effektive værktøjer, der støtter dig i at leve det liv, du gerne vil og i overensstemmelse med din værdier, og hvem du er nu og gerne vil være i fremtiden.

Når du kender dine værdier, bliver det nemmere bevidst at vælge og vælge fra og fokusere på dét, der betyder noget for dig. Det giver overskud og glæde samt retning og mening i livet.

Mange mennesker har store forventninger til sig selv og kan have vanskeligt ved at vælge og vanskeligt ved at sætte grænser og stå ved sig selv.
En værdiafklaring giver fokus på det væsentligste, og det bliver nemmere at sige ja og nej og være tilpas med sine beslutninger, fordi man kender hensigten og ved hvorfor.

PRIS
Varighed ca. 2 til 2½ time.

Pris 1.900,- kr.
Prisen bliver tillagt moms, hvis det er en virksomhed, der betaler.