Til pårørende

Her kommer en artikel til pårørende til en person, der lever i et usundt forhold hvor narcissisme og psykisk vold kan være indblandet.

I mere end 7 år har jeg beskæftiget mig med usunde forhold, hvor narcissisme og psykisk vold kan være indblandet. Jeg har skrevet 3 bøger, og jeg har haft mange personlige samtaler med personer, der lever eller har levet i et usundt forhold.

Jeg bliver også kontaktet af pårørende, som føler sig frustrerede, magtesløse og rådvilde, fordi den person, de kender – måske en søn eller datter –  lever i et usundt og ødelæggende forhold. De oplever, at den de kender, forandrer sig, ikke er glad og mister langsomt sig selv. Man mister måske kontakten, og man bliver afvist.

Som pårørende kan det være mere end vanskeligt at forstå, hvad det er, der sker, og det kan være meget smerteligt at opleve.

Her kommer senere en artikel, der kan give dig en forståelse for, hvad det er, der gør et forhold usundt, og hvad du som pårørende kan gøre for at hjælpe den, du kender, som lever i et usundt forhold.