Psykisk vold

Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold i DK.
I foråret vedtog et stort flertal i folketinget at kriminalisere psykisk vold. Det er et klart signal om, at vi ikke tolererer den slags adfærd.

Psykisk vold er gentagne handlinger som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer og isolerer, den det går ud over. Følgevirkningerne resulterer i fysiske, psykiske og sociale problemer.

Der er en aktiv og passiv form for psykisk vold:
Den aktive form er vedvarende ydmygelse og nedgørelse med det budskab, at partneren er forkert, værdiløs, uønsket og foragtelig.
Ved den passive form bliver partneren overset, ignoreret, forsømt, holdt udenfor og modtager ikke den følelsesmæssige opmærksomhed og næring, som vi alle har behov for at trives.

Hvis den psykiske vold kommer fra de nære relationer, forældre, kæreste, ægtefælle og personer, vi er knyttet til, rammer den selvfølelsen meget stærkere, end hvis den kommer fra mere perifere relationer.

Børn kan også være udsat for psykisk vold direkte.
Men blot, at de er vidne til psykisk vold i hjemmet, anerkendes det som en krænkelse i loven om psykisk vold.

Psykisk vold er en handling, som bruges til at opnå eller opretholde kontrol og magt. Om et forhold er voldeligt, handler om, hvordan relationen er mellem de to parter.
I et sundt forhold er magtbalancen nogenlunde lige. Der opstår uenigheder og misforståelser, og her vil de to partnere være fælles om at løse problemerne og nå til enighed. De stræber efter fred i forholdet, fordi det er bedst for dem begge.

I et psykisk voldeligt forhold er magtbalancen skæv, fordi den ene part forsøger at få magt og kontrol over den anden. Det kan ske med kritik og trusler, som kan serveres på en meget raffineret måde, så kvinden eller manden knap opdager det og tror, at det er een selv, der er noget galt med.
I et psykisk voldeligt forhold er der sjældent fred og harmoni ret længe ad gangen. Her er der utryghed, kaos og ubalance, som udmatter og nedbryder, og som får kvinden eller manden til at overveje forholdet med jævne mellemrum.

Man overser signalerne
Det er så vanskeligt at forstå, bevise, overbevise og forklare den psykiske vold. Den viser sig ikke som blå mærker, den føles som et indre pres og en nervøsitet, som nedbryder personligheden og selvstændigheden på det menneske, der kommer tæt på. Man kan føle sig meget alene, fordi det er vanskeligt at forklare den psykiske vold til andre.

Kvinder og mænd, der er udsat for psykisk vold kan selv være uvidende om, at det er det, der foregår. Man kan bevidst eller ubevidst overse faresignalerne for, hvad man bliver udsat for, fordi man håber og tror på, at narcissisten inderst inde er et godt menneske, der er i stand til at elske.
Plages du af skam- og skyldfølelser, håbløshed, er du bange, nervøs, utryg og ulykkelig, stresset og udmattet og ikke aner hvorfor, er du højst sandsynlig involveret i et forhold med psykisk vold.

10 tegn på, at du kan være udsat for psykisk vold

  1. Din partner finder stribevis af fejl hos dig uden selv at tage ansvar.
  2. Din partner er overbevist om, at han altid har ret.
  3. Din partner mangler empati og forståelse for dine følelser, behov og grænser.
  4. Din partner har forventninger om din udelte opmærksomhed og beundring.
  5. Din partner lyver, fortier og fordrejer virkeligheden.
  6. Din partner går meget op i magt, kontrol og præstige.
  7. Det er umuligt at føre en konstruktiv og ligeværdig dialog om de ting, du har på hjerte.
  8. Din partner er meget jaloux og påstår uberettiget, at du flirter med alt og alle.
  9. Forholdet til din partner virker kaotisk, utrygt og fyldt med konflikter, dramaer og skænderier.
  10. Du føler dig begrænset og mister dit velbefindende, humøret, energien, livsglæden, koncentrationen og troen på dig selv, når du er sammen med din partner.

Læs om mine tre bøger om narcissisme og psykisk vold

Se video om narcissisme og psykisk vold

Brug for hjælp?  Personlige samtaler