Sensitive kvinder i plusalderen


Sensitive kvinder i plusalderen 45+.
Køb bogen her

Bogen handler om den alder, hvordan det bliver tydeligt, at alderen skaber forandringer i kroppen, i tankerne, i vores værdier og prioriteringer samt i livsomstændighederne.
I plusalderen kan det mærkes som om man bliver mere sensitiv.
For nemheds skyld kalder jeg det for Plusalderen.

Plusalderen kan begynde omkring 45 års alderen, måske uden man helt er opmærksom på det. Men når man ser tilbage, kan man se, at det var i den alder, forandringerne begyndte. Hos de fleste bliver forandringerne tydelige i løbet af 50 års alderen, og for alle er det mere end tydeligt og mærkbart, at plusalderen er godt i gang, når vi runder de 60.

Vi lever længere
I dag lever vi i gennemsnit 30 år længere end vores oldeforældre. Det er det samme som en ekstra voksen levealder, der er blevet føjet til vores levetid. Vi er den første generation, der bliver så gamle, at vi kan tale om en 3. alder.

Men hvad vil vi bruge disse flere år til? Hvad vil vi med hensyn til arbejdslivet, familielivet og vores personlige liv, når vi ikke er helt unge længere?
Hvad kan vi gøre for at bevare glæden, vitaliteten og overskuddet som de sensitive kvinder i plusalderen, vi er eller bliver?

Sjælen udvikler sig hele livet
Livet er baseret på en universel lov, der betyder, at der i alt levende i denne verden er indbygget en tilstand af forfald. Derfor er det også den gængse opfattelse, at menneskets liv udvikler sig som en kurve. Man bliver født, man når sit højdepunkt, og derefter går det kun én vej – det går ned ad bakke, og alt forfalder, sådan som metaforen med kurven illustrerer.

Der er kun en enkelt undtagelse fra den universelle lov om det indbyggede forfald, og det er den menneskelige sjæl. I sjælen er der ikke indbygget et forfald. Tværtimod, sjælen kan fortsætte med at udvikle sig.

I stedet for metaforen om, at vores liv er en kurve, kan vi se vores liv som en trappe, der illustrerer opstigningen af den menneskelige sjæl i retning af modenhed, visdom og autenticitet.

Mennesket har potentialet til at udvikle sig og lære hele livet. Måske er meningen med plusalderen, at vi i denne alder har muligheden for at færdiggøre os selv. Det vil sige, at blive mere os selv, mere autentiske og ægte.

Bogen giver inspiration til et godt liv som særligt sensitiv kvinde.
Køb bogen her
Køb lydbogen her