Er vi alle narcissister?

Ja, vi er alle narcissister, og det skal vi også være, for at vi kan trives og have det godt.
Men der er forskel på den sunde og den skadelig narcissisme.

Den afgørende forskel findes i forskellen på, om vi er i stand til at tage vare på os selv ved at restituere og genere ny livsenergi, som er nødvendig, for at vi trives. Eller om vi har brug for at udnytte andre og træde på andre for at fylde os med den livsnødvendige energiforsyning.

De fire grader

  1. Den sunde narcissist
  2. Den skadelige narcissist
  3. Den voldelige narcissist
  4. ”Psykopaten”

Den sunde narcissist
Vi har alle en grad af narcissisme i os. Det er sundt og nødvendigt for livskvaliteten og selvværdet. Den sunde narcissist er opmærksom på sig selv, har en god fornemmelse af sine grænser og er i stand til selv at tilgodese sine behov, uden det går ud over andre.

Man prioriterer sig selv, når det er fornuftigt, og man er selv i stand at gøre dét, der skal til for at restituere og genere ny livsenergi, som er nødvendig for overskuddet og livsgælden.
Det er dét, vi kalder at tage vare på sig selv, tage sig af sig selv og at gøre det, der er godt for én.

Det gør den sunde narcissist, uden at det skader, begrænser eller udnytter andre mennesker. Det er en fornuftig og sund adfærd.

Det er godt og nødvendig at have en sund grad af det narcissistiske træk. Det er grundlaget for glæden, overskuddet og livskvaliteten, og det styrker selvværdet.
Ved en for lille grad af narcissisme tager vi os ikke godt af os selv, vi kan ikke holde fast i vores grænser, og det kan medføre lavt selvværd, usikkerhed og afhængighed.

Den skadelige narcissist
Den skadelige narcissist er selvoptaget med en grandios selvforståelse og styres af primitive psykologiske forsvarsmekanismer, som normalt udviklede mennesker er vokset ud af i barndommen.

Han har fx ikke lært, hvordan han selv kan genere ny livsenergi. Han har brug for noget eller nogen uden for sig selv som forsyningskilde til at generere den nødvendige energi. Hvis ikke han får det, føler han sig tom indeni.

Den skadelig narcissist er ikke decideret ondskabsfuld, og heller ikke fysisk voldelige, men han er stor-forbruger af andre menneskers opmærksomhed og beundring.

Han er manipulerende og har behov for magt og kontrol i forholdet, og han opfatter sin egen mening og sit eget verdensbillede som det eneste og det rigtige.

Han har ikke empati eller respekt for andres følelser, grænser og behov.
Han forstår ikke andres følelser, og han interesserer sig ikke for andre. Han interesserer sig kun for sig selv og det, der gavner ham, og så er han verdensmester i at lyve.

Han udnytter og træder på andre for at få sine egne behov opfyldt og udøver på den måde psykisk vold i forholdet.

Den voldelige narcissist
Den voldelige narcissist har samme adfærd og reaktioner som de skadelige narcissister, men med den forskel, at de i langt højere grad er ondskabsfulde, og de er tilmed fysisk voldelige. De taler nedladende og krænkende, de ydmyger ofte partneren, de har en asocial og afvigende opførsel. Her er der tale om både psykisk og fysisk vold.

Psykopaten
‘Psykopat’ er en tidligere og stadig populær betegnelse for det, man i dag kalder dyssocial personlighedsforstyrrelse. Tidligere blev psykopater også kaldt karakterafvigere. For nemheds skyld bruger jeg ordet psykopater.

Psykopater er forskellige. De findes overalt omkring os – i familien og på arbejdspladsen. Det er ikke alle psykopater, der er nemme at gennemskue. De fleste er ikke kriminelle, de er ikke diagnosticerede; men de gør livet surt for familien eller for kollegaerne på arbejdspladsen.

Mennesker med udpræget psykopatiske træk er nemmere at gennemskue og genkende. Vi læser og hører om dem i medierne, fordi de har ingen samvittighed, og de opfører sig langt fra, hvad der er normalt. De kan være særdeles opfindsomme og aktive ud i økonomisk kriminalitet, og andre kan være ekstrem ondskabsfulde og voldelige.

Biblioteket udlåner mange gode bøger fx om psykopatiske ledere på arbejdspladsen.

Fællestræk – narcissister og psykopater
Op mod 10 procent af alle mænd har et dyssocial personlighedstræk, nogle af dem er narcissister, og mellem tre og fire procent af dem er psykopater.

Den skadelige narcissist har fællestræk med psykopater. Fællestrækkene er fx den grandiose selvforståelse, opfattelsen af at have særlige rettigheder, deres manglen på empati, deres selvoptagethed og deres udprægede løgnagtighed.

Den skadelige narcissist har en mere positiv tilgang til andre mennesker og til verden omkring sig end psykopaten. Forskellen er, at narcissisten har brug for andre mennesker og godt kan nære dybe følelser for andre – også for partneren. Forskellen er også, at narcissisten kan have en vis form for samvittighed og være i stand til at føle skrubler.
Men det er stadig et problem, at narcissisten ikke nærer empati, og at han ikke genkender, forstår og ikke har respekt for andres følelser, grænser og behov. Han interesserer sig ikke for partnerens drømme, og han er verdensmester i at lyve.

Læs om mine tre bøger om narcissisme og psykisk vold

Se video om narcissisme og psykisk vold

Brug for hjælp?  Personlige samtaler