ANMELDELSE af Særligt sensitive – Børn

Særligt sensitive – Børn
Anmeldt af: Bjarne W. Andresen, JAGOO.
Seks ud af seks stjerner.

Uddrag af anmeldelsen:
I kort og overskuelig form fortæller Susanne Møberg om kendetegnene for særligt sensitive børn. Hvordan er det at leve som barn med en særlig sensitivitet, hvordan lærer barnet at håndtere det, og hvad kan vi som voksne gøre for at hjælpe?
Det er ikke en bog, som går i dybden, og netop derfor er den så anvendelig.

Forfatteren er pædagog og pointerer, at Særligt sensitive – børn ikke handler om pædagogiske principper og ikke er en fyldestgørende bog. Det gør ikke noget. Bogen giver et godt overblik, og man bør kunne forvente, at den læses af alle, hvis f.eks. en institution tager den hjem. Anbefal den også til forældre til børn, man ”mistænker” for at være særligt sensitive. Da 15 – 20 procent af alle børn er særligt sensitive, vil man ofte møde dem.

Særlig sensitivitet er et karaktertræk og ikke en diagnose. Det er medfødt og arveligt. Susanne Møberg bruger betegnelsen særligt sensitive børn, hvor mange andre kalder det børn med (en) særlig sensitivitet. Der ligger ikke noget fordømmende i det, det er udelukkende en konstatering. Tværtimod beder Særligt sensitive – børn læseren om at forholde sig neutralt til den kendsgerning, at barnet er særligt sensitivt. Børnene er forskellige, og den bedste hjælp er voksne, som forstår, hvad den særlige sensitivitet betyder for den enkelte.

Særligt sensitive – børn er en rigtigt god begynderbog, som det er realistisk at få læst for de fleste. Vil man gå mere i dybden, kan man supplere med f.eks. Sensitive – børn af Athina Delskov & Lene Sonne eller Særligt sensitive – børn af Elaine N. Aron. Begge bøger er anmeldt her på www.jagoo.dk.

Sammen med Særligt sensitive – børn har Forlaget Møberg udgivet Særligt sensitive – voksne af samme forfatter. Den kan give et indblik i, hvilken fremtid der muligvis venter barnet. Særligt sensitive – voksne er af samme omfang og holdt i samme form som Særligt sensitive – børn.

Særligt sensitive – Børn
Anmeldt af Lotte Skøt Petersen; Sensitiv familie

En anderledes bog
Intentionen er klar, Susanne ønsker at være med til at informerer om det særligt sensitive træk, det er hendes hjertesag, som hun selv skriver.

Det, der adskiller denne bog væsentligt fra de eksisterende bøger på markedet, er dens længde.
Bogen er kun på 57 sider og det er helt bevidst. Formålet med bogen er nemlig at give en enkel og let tilgængelig beskrivelse af det særligt sensitive træk og at give konkrete råd og redskaber til at skabe de bedste betingelser for det særligt sensitive barn i dagligdagen.

Jeg synes det er en rigtig god ide med en kort og let tilgængelig bog, fordi den sandsynligvis kan gøre, at nogle mennesker der måske ellers ikke ville have læst om det særligt sensitive træk, faktisk gør det, -fordi det bliver overskueligt.  Og sådan en bog har vi brug for!

Målgruppen
Bogen er henvendt til forældre, bedsteforældre og fagpersoner. Når sidstnævte gruppe er en bevidst del af målgruppen, synes jeg det er ærgerligt at “råd til fagpersoner” kun er en enkelt side bagerst i bogen. Der er dog ingen tvivl om, at den viden der er i bogen i øvrigt, er vigtig basisviden for fagpersoner, for at de kan “lære det særligt sensitive barn at kende”.

Susanne og jeg repæsentere forskellige generationer. Det betyder at der er nogle ting vi ser forskelligt på, – og vi er ikke enige om alt. Det er kun godt. Det ser jeg ikke som en ulempe. Susannes erfaring gør at hun kan give mange guldkorn man kan lade sig inspirere af som forælder til et særligt sensitivt barn. Samtidig er det dog også tydeligt for mig, at den usikkerhed som mange forældre til særligt sensitive børn oplever i dag, i denne bog, primært ses udefra.

Bogen giver absolut et godt billede af hvad det er for udfordringer, der kan være forbundet med det særligt sensitive træk hos børn.

Jeg synes, Susanne med sin lettilgængelige, informative og inspirerende bog har fjernet en vigtig undskyldning for, at man ikke sætter sig ind i “særligt sensitivitet”. Nu kan man ikke længere sige at det tager for lang tid at sætte sig ind i personlighedstrækket, – at det er uoverskueligt. -Det er det ikke mere.